09.06.2023 - meniny má Stanislava

Štatistické vyhodnocovacie metódy vo vedách o športe pomocou softvéru SPSS
  • website.labels.new

Štatistické vyhodnocovacie metódy vo vedách o športe pomocou softvéru SPSS

Počet hlasov (0)

Pivovarniček, Pavol

ISBN: 978-80-224-1889-8

Vydavateľstvo: VEDA, vydavateľstvo SAV, Academia Nakladatelství
Rok vydania: 2021
Počet strán: 225
Väzba: Mäkká
Formát: 210x297mm
Hmotnosť: 600 g
Dostupnosť: Na sklade
E-shop cena s DPH: 18,75
Bežná cena s DPH: 25,00 €

Publikácia prezentuje systematický súbor a výklad poznatkov o problematike metód štatistického vyhodnocovania vo vedách o športe. Vysvetľuje poznatky zo štatistiky a na konkrétnych príkladoch ukazuje spôsoby riešenia, vyhodnocovania a interpretácie výsledku štatistickej analýzy, pričom poukazuje aj na nebezpečenstvá dezinterpretácie výsledku. Sú v nej vyložené základné štatistické pojmy, postupy a spôsoby štatistického uvažovania, typy meraných premenných (veličín), druhy štatistického výberu. Podáva potrebné znalosti z exploračnej analýzy dát (deskriptívna štatistika), popisuje základné deskriptívne charakteristiky štatistických znakov (premenných) a súborov. Hlavný dôraz je kladený na súvislý výklad základných metód inferenčnej analýzy dát – na odhady parametrov a zisťovanie vlastností rozdelení znakov, a tiež aj na štatistické testovacie postupy. Všetky štatistické postupy sú demonštrované použitím softvéru IBM® SPSS® Statistics. Publikácia je adresovaná najmä študentom doktorandského stupňa štúdia vo vedách o športe, ale aj absolventom magisterského štúdia a ľuďom z praxe (trénerom, inštruktorom), ktorí sa budú chcieť zorientovať pri riešení konkrétnych výskumných aj praktických problémov v oblasti športu. Použité štatistické metódy sú však aplikovateľné aj v iných vedných odboroch.

Autor publikácie je odborným asistentom na Katedre telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo vedeckom zameraní rieši dominantne problematiku športovej chronobiológie a analýzy telesného zloženia človeka, najmä vo futbale. V rámci edukačného procesu vysokoškolských študentov je zameraný na didaktiku futbalu a metodológiu vied o športe v oblasti aplikácie exploračnej a inferenčnej analýzy dát.


Recenzenti:

prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD.


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.
Viac informácií