21.05.2024 - meniny má Zina

Princípy recenzného konania vo VEDE, vydavateľstve SAV

Vydavateľstvo Veda sa pri zadávaní recenzného konania riadi princípmi:

- každý vedecký rukopis musia posudzovať najmenej dvaja navzájom nezávislí recenzenti

- autor nesmie poznať meno recenzenta počas posudzovania rukopisu

- po posúdení rukopisu autor dostane zrecenzovaný rukopis, aby dopracoval pripomienky

- v prípade, že autor nesúhlasí s niektorým názorom recenzenta, uvedie vydavateľstvu písomne dôvody nesúhlasu

- vo vydanej publikácii sú mená recenzentov uvedené v tiráži alebo na niektorej vstupnej strane

- recenzenti nesmú byť v konflikte záujmov, nesmú byť z rovnakého pracoviska ako autor či inak blízko spolupracovať s autorom

- recenzenti musia pôsobiť v danom odbore a dosahovať minimálne tretí stupeň vysokoškolského vzdelania

- osobná kritika autorov je zo strany recenzentov neprípustná

- recenzenti sa usilujú písať posudky čo najpodrobnejšie a používajú vecný, odborný štýl

- recenzenti by mali upozorniť na relevantnú literatúru, ktorá v rukopise nebola zohľadnená

- recenzent by mal dodržať dohodnutý termín odovzdania recenzie

Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.
Viac informácií