21.05.2024 - meniny má Zina

Ocenené knihy:Literárny
fondCeny za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2021

V kategórii spoločenské a humanitné vedy:
Bohumila Ferenčuhová za dielo Bohdan Pavlů - politická biografia 1883 – 1938
(VEDA, 2021)

V kategórii encyklopedické vedy, slovníková literatúra a veda o architektúre:
Katarína Balleková a kolektív
za dielo Slovník slovenských nárečí, III. zväzok (P – R)
(VEDA, 2021)

V kategórii prírodné vedy a vedy o Zemi a vesmíre:
Rudolf Šoltés a kolektív
za dielo Atlas machorastov Slovenska
(VEDA, 2021)


Čestné uznanie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2021

V kategórii spoločenské a humanitné vedy:
Miloš Mistrík
za dielo Rytmika – Hellerau a Jaques-Dalcroze
(VEDA, 2021)


***

Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo za rok 2020

III. miesto:
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
za dielo Diplomat Štefan Osuský
(VEDA, 1999)


***

Ceny za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019


V kategórii spoločenské vedy:
Mgr. Ondrej Ficeri, PhD. za dielo Potrianonské Košice
(VEDA, 2019)

V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra:

prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. za dielo Nehaňte kukučku
(Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019)


Prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019

V kategórii spoločenské vedy:

Mgr. Vladimír Bahna
za dielo Nadprirodzené skúsenosti a naratívna myseľ
(VEDA, 2019)
Mgr. Jana Lindbloom, PhD. za dielo Transformácia a zánik poľnohospodárskych družstiev
(VEDA, 2019)

V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra:
PhDr. Darina Múdra, DrSc.
za dielo Topografia hudby klasicizmu na Slovensku z pohľadu kanonických vizitácií
(VEDA, 2019)

V kategórii prírodné a matematické vedy:
doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc., RNDr. Mirko Slovák, CSc.
za dielo História výskumu kliešťov na území Česka a Slovenska do roku 2000
(VEDA, 2019)
I
ng. Dorota Pospíšilová, PhD., Mgr. Rastislav Šimora za dielo Lesný vinič Vitis vinifera ssp. Silvestris Gmel. a jeho výskyt na Slovensku
(VEDA, 2019)

V kategórii technické vedy a vedy o Zemi a vesmíre:
doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc. za dielo História oceánov
(VEDA, 2019)


***

Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018


V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra:
Mgr. Katarína Gajdošová, PhD., PhDr. Mária Šimková, PhD. a kolektív
za dielo Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny na báze Slovenského hovoreného korpusu
(VEDA, 2018)


Prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018

V kategórii spoločenské vedy:
prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD., doc. ThDr. PaedDr. Šimon Martinčák, PhD.
za dielo Užhorodský rukopisný Pseudozonar. Pravidlá mníšskeho a svetského života z prelomu 16. – 17.storočia
(VEDA, 2018)
PhDr. Miroslav Londák, DrSc.
za dielo Šikova ekonomická reforma a Slovensko
(VEDA, 2018)
prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc. a kolektív
za dielo Desať štúdií o detskej reči
(VEDA, 2018)
Mgr. Milan Hrabovský, PhD.
za dielo Rasa. Rasová klasifikácia ľudí
(VEDA, 2018)

V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra:
RNDr. Radovan Garabík, Mgr. Beáta Kmeťová, Mgr. Agáta Karčová, PhD., Mgr. Kristína Bobeková, Mgr. Daniela Majchráková, PhD., Mgr. Katarína Chlpíková
za dielo Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny, slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu
(VEDA, 2018)

V kategórii biologické a lekárske vedy:

prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD., PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD., RNDr. Svetlana Dokupilová, PhD.
za dielo Kvapalinová chromatografia, hmotnostná spektrometria a ich kombinácie vo farmaceutickej a biomedicínskej analýzy
(VEDA, 2018)
doc. Et. Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., MDDr. Alžbeta Kršáková
za dielo Rádiológia pre stomatológov
(VEDA, 2018)

V kategórii prírodné a technické vedy:
RNDr. Peter Gajdoš, CSc., Mgr. Ľudmila Černecká, PhD., doc. PaedDr. Valerián Franc, CSc., Mgr. Anna Šestáková, PhD.
za dielo Pavúky Slovenska, Slovenské názvoslovie, prehľad čeľadí a súčasné poznatky
(VEDA, 2018)
Ing. Ján Bošanský
za dielo Fyzikálno-metalurgické pozadie vlastností zvarových spojov konštrukčných ocelí
(VEDA, 2018)
Mgr. Veronika Piscová, PhD. a kolektív
za dielo Využívanie vysokohorskej krajiny a jeho dôsledky na zmenu prostredia (na príklade Tatier a Nízkych Tatier)
(VEDA, 2018)


***

Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.
Viac informácií