20.01.2022 - meniny má Dalibor

  • Predajňa na Štefánikovej ulici 3 v Bratislave otvorená v stredu, štvrtok a piatok od 10:00 do 18:00h. E-shop zatvorený. Uvedené obmedzenia sú len dočasné.

Ocenené knihy:Literárny
fond


Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo za rok 2020

III. miesto
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
za dielo Diplomat Štefan Osuský, VEDA 1999


Ceny za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019

V kategórii spoločenské vedy:

Mgr. Ondrej Ficeri, PhD.
za dielo Potrianonské Košice, VEDA

V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra:

prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.
za dielo Nehaňte kukučku, Typi Universitatis Tyrnaviensis

Prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019

V kategórii spoločenské vedy:

Mgr. Vladimír Bahna
za dielo Nadprirodzené skúsenosti a naratívna myseľ, VEDA

Mgr. Jana Lindbloom, PhD.
za dielo Transformácia a zánik poľnohospodárskych družstiev, VEDA

V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra: PhDr. Darina Múdra, DrSc.
za dielo Topografia hudby klasicizmu na Slovensku z pohľadu kanonických vizitácií, VEDA

V kategórii prírodné a matematické vedy:

doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc., RNDr. Mirko Slovák, CSc.

za dielo História výskumu kliešťov na území Česka a Slovenska do roku 2000, VEDA
Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Mgr. Rastislav Šimora
za dielo Lesný vinič Vitis vinifera ssp. Silvestris Gmel. a jeho výskyt na Slovensku, VEDA

V kategórii technické vedy a vedy o Zemi a vesmíre:

doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc.
za dielo História oceánov, VEDA

***

Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018


V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra:

Mgr. Katarína Gajdošová, PhD., PhDr. Mária Šimková, PhD. a kolektív
za dielo Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny na báze Slovenského hovoreného korpusu, VEDA


Prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018

V kategórii spoločenské vedy:

prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD., doc. ThDr. PaedDr. Šimon Martinčák, PhD.
za dielo Užhorodský rukopisný Pseudozonar. Pravidlá mníšskeho a svetského života z prelomu 16.-17.storočia, VEDA

PhDr. Miroslav Londák, DrSc.
za dielo Šikova ekonomická reforma a Slovensko, VEDA

prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc. a kolektív
za dielo Desať štúdií o detskej reči, VEDA

Mgr. Milan Hrabovský, PhD.
za dielo Rasa. Rasová klasifikácia ľudí, VEDA


V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra:

RNDr. Radovan Garabík, Mgr. Beáta Kmeťová, Mgr. Agáta Karčová, PhD., Mgr. Kristína Bobeková, Mgr. Daniela Majchráková, PhD., Mgr. Katarína Chlpíková

za dielo Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny, slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu, VEDA

V kategórii biologické a lekárske vedy:

prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD., PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD., RNDr. Svetlana Dokupilová, PhD.

za dielo Kvapalinová chromatografia, hmotnostná spektrometria a ich kombinácie vo farmaceutickej a biomedicínskej analýze, VEDA

doc. Et. Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., MDDr. Alžbeta Kršáková

za dielo Rádiológia pre stomatológov, VEDA

V kategórii prírodné a technické vedy:


RNDr. Peter Gajdoš, CSc., Mgr. Ľudmila Černecká, PhD., doc. PaedDr. Valerián Franc, CSc., Mgr. Anna Šestáková, PhD.
za dielo Pavúky Slovenska, Slovenské názvoslovie, prehľad čeľadí a súčasné poznatky, VEDA

Ing. Ján Bošanský

za dielo Fyzikálno-metalurgické pozadie vlastností zvarových spojov konštrukčných ocelí, VEDA

Mgr. Veronika Piscová, PhD. a kolektív
za dielo Využívanie vysokohorskej krajiny a jeho dôsledky na zmenu prostredia (na príklade Tatier a Nízkych Tatier), VEDA

Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.
Viac informácií