23.04.2024 - meniny má Vojtech

Všeobecné obchodné podmienky
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Centrum spoločných činností SAV, Organizačná zložka: VEDA, vydavateľstva SAV, so sídlom Dúbravská cesta 5820/9, 84104 Bratislava, IČO: 00398144, založenej na základe Zriaďovacej listiny Slovenskej akadémie vied, Bratislava (ďalej len „VEDA“) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi vydavateľstvom VEDA ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod (Eshop) umiestnený na internetovej stránke www.veda.sav.sk.

Zaregistrovanie zákazníka
Zaregistrovaním v našom Eshope získate:
 • informácie o stave vybavovania Vašich objednávok
 • prehľad všetkých doteraz kúpených titulov
Zákazníkom nášho Eshopu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.veda.sav.sk a na ten účel vyplnila registračný formulár a zriadila si u nás profil užívateľa, alebo zrealizovala nákup bez prihlásenia a zadala svoje osobné údaje, fakturačnú a doručovaciu adresu. Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Na objednanie tovaru kliknite myšou na ikonu s názvom „Do košíka“ pri Vami vybranom názve publikácie a titul bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup skončiť (vyplníte pripravený formulár), alebo pokračovať v nakupovaní. Na potvrdenie objednávky kliknite na funkciu označenú „Záväzne objednať“ s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky Vám na Vami zadanú e-mailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanom čase spracovania objednávky, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí Vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak je predmetom objednávky e-kniha. Vaša objednávka bude zároveň archivovaná v sekcii „Môj profil“, do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení.

Neuhradenie kúpnej ceny
Pokiaľ neuhradíte kúpnu cenu pri platbe prevodom na účet vedy do 7 dní odo dňa vytvorenia objednávky, objednávku stornujeme a musíte ju zadať nanovo.

Ceny

Pre zákazníka, ktorý si titul objednáva cez internet, vždy platí „Eshop cena pri kúpe cez Eshop“. Cena je aktuálna pri záväznom objednávaní a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny titulu v budúcnosti. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (10 % pri knihách, 20 % pri ostatných produktoch – presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovatelné. Ceny v Eshope sa nemusia zhodovať s cenami v kamennej predajni.

Spôsob platby
 • elektronické bankovníctvo (VÚB Platby), platba kartou cez internet
 • platba vkladom na účet Vedy
V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list a dodací list. Ak doklad chýba, prosíme, informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu vedainfo@savba.sk

Dodacie lehoty
Dodacia lehota znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne daný titul odosielame (odovzdávame balík prepravcovi/doručovateľovi). Dodacia lehota má orientačný charakter, pri jej určovaní vychádzame z aktuálnej dostupnosti titulov. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 1 do 6 pracovných dní. Všetok uvedený tovar máme skladom. Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomíme zákazníka v čo možno najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.Ak si objednáte titul, ktorý vydavateľ vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, okamžite Vás budeme informovať (telefonicky, e-mailom), stornujeme objednávku a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.Objednávky expedujeme vždy v utorok a piatok.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi, resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke, alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar posielame Slovenskou poštou alebo prostredníctvom kuriérskej služby DHL formou listu alebo balíka. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 2 – 3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie titulu k Vám Slovenskou poštou. Tovar si po vytvorení internetovej objednávky môžete vyzdvihnúť aj priamo vo Vydavateľstve VEDA SAV na Dúbravskej ceste 5820/9 v Bratislave (v areáli SAV) pri zachovaní ceny pri kúpe cez Eshop. Vyzdvihnutie zásielky je do 14 pracovných dní od doručenia informačného mailu. O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi alebo je pripravená na osobný odber v našom odbernom mieste, Vás budeme informovať e-mailom. Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte, prosím, svoju dodaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom. Aktuálny stav vybavovania Vašej objednávky si môžete kedykoľvek pozrieť aj v sekcii „Môj profil“ na stránke www.veda.sav.sk. Zákazník je povinný prevziať tovar na dohodnutom mieste a čase osobne alebo zabezpečiť jeho prevzatie. V prípade prebratia zásielky na predajni zákazník písomne potvrdí prevzatie tovaru priamo na faktúre, ktorá je zároveň dodacím listom, účtovným dokladom a slúži ako záručný list. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo na tovar jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.Pri prevzatí zásielky je zákazník vo vlastnom záujme povinný skontrolovať, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez porušenia. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.
Tovar objednaný cez e-shop nie je možné pri osobnom odbere vyzdvihnúť na predajni Štefánikova ul. ale iba v sídle VEDA, vydavateľstvo SAV na Dúbravskej ceste 5820/9. Predajňa VEDY na Štefánikovej ul. nie je výdajným miestom.
Objednávky prostredníctvom e-shopu zasielame len na území Slovenskej republiky a ČR.

Poštovné a iné poplatky
K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania. Kompletné podmienky poštovného si môžete pozrieť tu. Iné poplatky ani balné neúčtujeme.

Záručná lehota
Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Vydavateľstvo VEDA zodpovedá zákazníkovi za:
 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky,
 • odoslanie tovaru bez poškodenia,
 • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii,
 • priloženie daňového dokladu (faktúra a dodací list)
Vydavateľstvo VEDA nenesie zodpovednosť za:
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér),
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér);
viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás, prosím, kontaktujte e-mailom na vedainfo@savba.sk alebo telefonicky na telefónne číslo +421 2 3229 3709, +421 2 3229 3706 a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby cez CardPay (VISA, MasterCard) sa môže táto lehota predĺžiť vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky), alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Reklamovanie tovaru a odstúpenie od zmluvy

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok a Odstúpenie od zmluvy.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana
Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

E-maily od nás

Na Vašej e-mailovej adrese Vás budeme informovať o vybavovaní Vašej objednávky, dostupnosti a nedostupnosti titulov. Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky Vám radi odpovieme. Na mail neposielame žiadne ponuky a mailing listy.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi vydavateľstvom VEDA a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t. j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.Vydavateľstvo VEDA si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.veda.sav.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2019.

Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.
Viac informácií