21.05.2024 - meniny má Zina

Ochrana súkromia a osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu VEDY, vydavateľstva SAV, (ďalej len „Eshop“) je Centrum spoločných činností SAV, Organizačná zložka: VEDA, vydavateľstvo SAV, so sídlom Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava, IČO: 00398144, založený na základe Zriaďovacej listiny Slovenskej akadémie vied, Bratislava (ďalej len „VEDA“). Aby sme Vám mohli poskytnúť kvalitné služby, potrebujeme o Vás základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“). Vo VEDE sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Pri nakupovaní alebo
registrácii v našom Eshope je potrebné poskytnúť nasledovné informácie:
  • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre),
  • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami),
  • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu, ako je fakturačná),
  • voliteľne telefónne číslo (na rýchlejší kontakt s Vami),
  • ak nakupujete ako firma / živnostník, navyše: obchodný názov, IČO a IČ DPH (na vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).
Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Vaše údaje spracovávame na účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež potrebné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť, resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie Môj profil. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom, na základe ktorého Váš profil deaktivujeme/vymažeme. Pri kúpe tovaru cez náš Eshop nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch.

Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte. Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli). Kedykoľvek po prihlásení na stránke www.veda.sav.sk si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v sekcii „Môj profil“.
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná na správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo na vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a poskytnutím tretím stranám. Poskytnutím údajov nám udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov uvedených v objednávke na účel vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na lehotu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní Vašich osobných údajov a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania, len v nevyhnutnom rozsahu na účely účtovníctva.

Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.
Viac informácií