12.06.2024 - meniny má Zlatko

Reklamačný poriadok Záručná lehota a reklamácie tovaru

Záručná lehota na tovar zakúpený v internetovom obchode Veda, vydavateľstva SAV, je štandardne 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z výpredaja najmenej 12 mesiacov. Pre podnikateľov s IČO je záruka 12 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu vedainfo@savba.sk alebo telefonicky v pracovné dni na +421 2 32293709 a +421 2 32293706. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, kontaktujte nás, prosím, vopred. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite (alebo prineste osobne), na adresu CSČ, VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa.
Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne v našej predajni v Bratislave s tým, že v predajni nie je možné priamo požadovať vybavenie reklamácie.

Po doručení reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám reklamovaný tovar vymeníme kus za kus a znášame náklady na jeho vrátenie, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaní bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky.

Pri tovare z výpredaja (t. j. titul s označením „Teraz za 1 Euro“) nezodpovedáme za poškodenie vzniknuté ich použitím alebo opotrebením, t. j., nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka.

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.
Spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.
Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €.
Veda, vydavateľstvo SAV si na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov vybrala Slovenskú obchodnú inšpekciu. Všetky podrobné informácie nájdete na http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotreb...
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/ .

Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.
Viac informácií