24.02.2024 - meniny má Matej

Prosociálne morálne uvažovanie

Počet hlasov (0)

Brestovanský, Martin

ISBN: 978-80-568-0277-9

Vydavateľstvo: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trn. univ. a VEDY, vydavateľstva SAV
Rok vydania: 2020
Počet strán: 173
Väzba: Tvrdá
Formát: 146x210mm
Hmotnosť: 330 g
Dostupnosť: Na sklade
E-shop cena s DPH: 12,00
Bežná cena s DPH: 16,00 €

"Vedecká monografia tematizuje konštrukt prosociálneho morálneho uvažovania nielen v rámci tradičnej teórie N. Eisenbergovej, ale snaží sa ho zasadiť do nového konceptuálneho rámca ohraničeného dialogickým antropologickým princípom a etikou cnosti. V morálnej výchove etika cnosti, v porovnaní s doposiaľ prevažujúcimi deontologickými a konzekvencionalistickými konceptmi, ktoré kládli dôraz na dôsledky skutkov či na abstraktné pravidlá a princípy, prináša dôraz na osobu a rozvoj jej charakteru v reálnom životnom kontexte, na morálnu identitu a morálne city. Hlavnou hypotézou práce je preto predpoklad, že prosociálne morálne uvažovanie bude mať užší vzťah k reálnemu konaniu adolescentov ako má uvažovanie v abstraktných systémoch kognitivistických prístupov. Práca referuje o longitudinálnom výskumnom projekte sledujúcom vývin prosociálneho morálneho uvažovania u mladších adolescentov vo veku od 11 do 15 rokov (N=572) a jeho vzťahy s ďalšími premennými, prosociálnym správaním, prežívanou zmysluplnosťou života, vzťahom k etickej výchove ako školskému predmetu a pod.
Publikácia vrcholí syntetickou kapitolou, v ktorej sa autor pokúša o prepojenie prvkov dialogických prístupov k vyučovaniu s princípmi etiky cnosti a ustanovenie konkrétnej didaktickej perspektívy, ako by táto syntéza mohla vyzerať v praxi vyučovania etickej výchovy.
Na záver autor navrhuje, inšpirovaný aktuálnymi zahraničnými štúdiami, model evalvácie prínosu etickej výchovy ako výchovy charakteru."

Recenzenti publikácie:

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc.
doc. PhDr. Pavel Vacek, PhD.


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.
Viac informácií