23.04.2024 - meniny má Vojtech

Edičný plán VEDY, vydavateľstva SAV, na rok 2024

Historický ústav SAV

Miroslav Londák a kol.: Slovensko v obnovenom Československu a nástup komunizmu 1945 – 1960 (Slovensko v 20. storočí, V. zväzok)
Slavomír Michálek (ed.): História zadnými dverami 6
Slavomír Michálek (ed.): História zadnými dverami 7

Ústav slovenskej literatúry SAV
Erika Brtáňová (ed.): Z duchovnej lyriky Mateja Markoviča staršieho
Michal Habaj, Dana Hučková, Dagmar Garay Kročanová (eds.): Medzipriestory modernizmu
Dagmar Garay Kročanová, Dana Hučková (eds.): Slovenská dráma na ceste k modernizmu (1900 – 1920) / Antológia
Dana Hučková: Žánrové podoby besednice
Dana Hučková (ed.): Slovenská literatúra v škole (Interpretácia umeleckých textov)
Dana Hučková: Literatúra v službách výchovy
Dana Hučková: Zblízka (Interpretačné skice k slovenskej literárnej moderne)
Kolektív: Identita v priesečníku vzťahov
Lenka Rišková (ed.): Slovenskí veršovci I. (1805)
Lenka Rišková (ed.): Slovenskí veršovci II. (1809)
Ivana Taranenková: Národnoobrodenecké reprezentácie
Ivana Taranenková (ed.): Idyla v slovenskej literatúre 19. storočia
Oľga Vaneková (ed.): Ján Bocatius: Nuptialia
Timotea Vráblová – Petra Rusňáková (ed.): Odkrývané znamenia ciest. Problematika konfesionalizmu v slovenskej príležitostnej tvorbe 16. – 18. storočia
Timotea Vráblová (ed.): Umenie príležitosti. Antológia na tému príležitostnosti v slovenskej literatúre 16. – 18. storočia
Peter Zajac (ed.): Poetika slovenskej literatúry po roku 1945
Peter Zajac (ed.): Heslár novodobej poetiky slovenskej literatúry

Ústav svetovej literatúry SAV
Róbert Gáfrik (preklad): Upanišady
Soňa Rybárová: Dejiny, pamäť a osobný príbeh. Reflexie o súčasnej francúzskej próze

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Júlia Behýlová: Slovenskí jazykovedci (súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov 2016 – 2020)
Mária Beláková, Juraj Hladký, Iveta Valentová, Andrej Závodný (eds.): Produkcia a percepcia onymických systémov. Zborník referátov z 22. slovenskej onomastickej konferencie
Siniša Habijanec: Historická fonológia slovenčiny 1
Alexandra Jarošová: Komunikačné sféry a sociálne siete alebo súkromnosť vo verejnom priestore
Agáta Karčová a kol.: Tvary prídavných mien s korpusovými príkladmi
Iveta Valentová (ed.), Ján Bauko, Artur Gałkowski, M. Harvalík, Juraj Hladký, Mária Imrichová, Ľubor Králik, Andrej Závodný: Slovenská onomastická terminológia
Miroslav Zumrík: Jazyk slovenských súdnych rozhodnutí

Ústav politických vied SAV
Kolektív: Výzvy a trendy v súčasnom spoločenskovednom výskume

Ústav štátu a práva SAV
Jozef Vozár: Adolf Záthurecký

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Šimon Marinčák, Katarína Žeňuchová (eds.): Medzi rozprávkou a vedou

Botanický ústav SAV
Dominik Roman Letz a kol.: Malá flóra Slovenska. Kľúč na určovanie cievnatých rastlín
Pavol Mereďa jun., Iva Hodálová, Kornélia Goliašová (eds.): Flóra Slovenska VI/2, 2. časť

Filozofický ústav SAV
Jacques Derrida: Zviera, ktoré teda som (preklad Alžbeta Kuchtová)

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Emil Višňovský:
Štúdie o pragmatizme a neopragmatizme (3. časť)

Ústav materiálového výskumu SAV
Ľubomír Medvecký, Ján Danko, Mária Giretová, Lenka Krešáková, Radoslava Štulajterová, Katarína Vdoviaková, Tibor Sopčák:
Biomateriály na báze kalcium fosfátov – vlastnosti, hodnotenie a využitie v lekárskej praxi

Ústav orientalistiky SAV
Veronika Verešová, Jozef Hudec a kol.: Na hranici staroegyptskej ríše. Tell el-Retábí a príbeh jeho objavovania

Ekonomický ústav SAV
Daneš Brzica a kol.: Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny. Výzvy pre mestá a firmy

Ústav krajinnej ekológie SAV
Zita Izakovičová, László Miklós, Iveta Špulerová (eds.):
Atlas prírodného kapitálu Slovenska. Potenciály Slovenskej republiky

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
Andrej Kormuťák, Martin Galgóci:
Hybrid swarms of Scots pine and dwarf mountain pine in Slovakia

Publikácie mimo SAV
Vladimír Bahna: Expresia architektonickej myšlienky
Andrej Démuth: Anger as the a/moral emotion
Dušan Junek: Design
Peter Fenďa, Katarína Krajčovičová, Jana Christophoryová, Juraj Litavský: Arachnológia
Vasyl Marchuk, Vasyl Melnychuk: European Integration and Reform of Decentralization in Ukraine during Martial Law. Political Accents
Peter Mikuš, Michal Hanko, Juraj Piešťanský, Mária Bodnár Mikulová, Katarína Maráková, Svetlana Dokupilová: Analytical Chemistry – Instrumental Analysis
Štefánia Moricová a kol.: Riadenie vo verejnom zdravotníctve 3
Štefan Luby: Štyridsať výstupov na Olymp
Andrej Vrtel: Keltské mincovníctvo a Bratislava

Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.
Viac informácií