15.06.2024 - todays name day is Vít

ODHALENÉ TAJOMSTVÁ CHÉMIE /Druhé doplnené vydanie

Number of votes (0)

Balog, Miroslav - Tatarko, Miroslav a kolektív

ISBN: 978-80-224-1681-8

Publisher: VEDA
Year of publishing: 2018
Number of pages: 526
Binding: Soft
Format: 160x225mm
Weight: 780 g
Availability: Sold out
E-shop price plus VAT: 11,25
Regular price plus VAT: 15,00 €
Do košíka

Kniha je multidisciplinárnym dielom, ktorého spoločným menovateľom je chémia. Je spracovaná odborníkmi dlhodobo pracujúcimi v tej-ktorej z mnohých oblastí vedy. Jej cieľom je jednoduchým a pútavým spôsobom vysvetliť čitateľom niektoré zaujímavé trendy v súčasnej chémii, ktorú dnes treba chápať v širšom zmysle, nielen ako klasickú „skúmavkovú“ chémiu, ale - ako sa pokúša vysvetliť táto kniha - aj ako mnohorakú, perspektívnu, zaujímavú a čarovnú vedu.
Kniha je populárnovedecká publikácia určená predovšetkým pre stredoškolských a vysokoškolských študentov so záujmom poznania súčasnej chémie.

Obsah knihy:
1. Biochémia - úspešná dcéra chémie
2.Metódy biochemického výskumu
3.Výnimočné enzýmy
4.Krv nie je voda - vlastnosti a využitie krvi pri diagnostike chorôb
5.Biotechnologické využitie mikroorganizmov
6.Mikroorganizmy a zdravie
7.Antibiotiká ako nástroje na potlačenie nežiaducich mikroorganizmov
8.Oxidačný stres a rakovina
9.Mutanty, mutácie a ich dôsledky
10.Klonovanie DNA a organizmov-génové manipulácie
11.Zlúčeniny kovov a živé organizmy-história a súčasnosť
12.Organická chémia v živej prírode
13.Syntéza org.zlúčenín
14.Od Aspirínu k Viagre
15.Kozmetická chémia na prahu tretieho tisícročia
16.Cyklotrónova príprava rádionuklidov
17.Rádiochemické mapovanie tela
18.Nukleárna magnetická rezonancia-jadrá atómov v službách chémie a medicíny
19.EPR spektroskopia
20.Panta rei-večný pohyb atómov
21.Moderná mikroskopia-okno do sveta atómov
22.Nanoštruktúrne kovy s výnimočnými vlastnosťami
23.Polymérne nanokompozity
24.Znovuzrodenie keramiky
25.Sklo okolo nás
26.Fullerény a uhlíkové nanorúrky-nanomateriál budúcnosti
27.Supravodiče
28.Chémia a svetlo
29.Rádioaktívne odpady-čo s nimi ?
30.Globálne problémy životného prostredia-najzávažnejšie problémy


Recenzenti:

Prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
Doc. RNDr. Ľubomír Tomaška, CSc.


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.