21.05.2024 - todays name day is Zina

Edičný plán VEDY, vydavateľstva SAV, na rok 2023

Historický ústav SAV:

Diana Duchoňová: Palatin Nikolaus Esterhazy
Diana Duchoňová, Michal Bada (eds.): Okrajové a marginálne skupiny, autority a elity v dejinách našich miest
Matej Hanula, Dušan Kováč:
Z monarchie do republiky
Miroslav Londák a kol.:
Slovensko 1945 – 1960, syntéza 20. storočia, V. zväzok

Ústav slovenskej literatúry SAV:
Erika Brtáňová (ed.): Z duchovnej lyriky Mateja Markoviča staršieho
Dagmar Garay Kročanová, Dana Hučková (eds.):
Slovenská dráma na ceste k modernizmu (1900 – 1920) / Antológia
Michal Habaj, Dana Hučková, Dagmar Garay Kročanová (eds.):
Medzipriestory modernizmu
Dana Hučková:
Literatúra v službách výchovy
Dana Hučková:
Zblízka (Interpretačné skice k slovenskej literárnej moderne)
Dana Hučková:
Žánrové podoby besednice
Dana Hučková (ed.):
Slovenská literatúra v škole (Interpretácia umeleckých textov)
Kolektív autorov: Identita v priesečníku vzťahov
Radoslav Passia:
Literárne krajiny Bratislavy: obraz mesta po roku 1918
Lenka Rišková (ed.):
Slovenskí veršovci I. (1805)
Lenka Rišková (ed.):
Slovenskí veršovci II. (1809)
Ivana Taranenková:
Národnoobrodenecké reprezentácie
Ivana Taranenková (ed.):
Idyla v slovenskej literatúre 19. storočia
Oľga Vaneková (ed.):
Ján Bocatius – Nuptialia
Timotea Vráblová (ed.):
Obraz Boha v prítomných okamihoch. Problematika konfesionalizmu v slovenskej príležitostnej tvorbe 16. – 18. storočia
Timotea Vráblová (ed.):
Umenie príležitosti. Antológia na tému príležitostnosti v slovenskej literatúre 16. – 18. storočia
Peter Zajac (ed.): Heslár novodobej poetiky slovenskej literatúry
Peter Zajac (ed.):
Poetika slovenskej literatúry po roku 1945

Ústav svetovej literatúry SAV:
Soňa Pašteková: Reflexia ruského formalizmu v slovenských prekladoch a literárnovedných prácach Mikuláša Bakoša

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV:
Katarína Balleková, Miloslav Smatana (eds.): Zo studnice rodnej reči 3
Júlia Behýlová:
Slovenskí jazykovedci (súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov 2016 – 2020)
Mária Beláková, Juraj Hladký, Iveta Valentová, Andrej Závodný (eds.):
Produkcia a percepcia onymických systémov. Zborník referátov z 22. slovenskej onomastickej konferencie
Siniša Habijanec:
Historická fonológia slovenčiny 1
Alexandra Jarošová:
Komunikačné sféry a sociálne siete alebo súkromnosť vo verejnom priestore
Agáta Karčová a kol.: Tvary prídavných mien s korpusovými príkladmi
Ľubor Králik: Dimenzie slovenskej etymológie
Jaroslava Rusinková:
Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka
Iveta Valentová, Ján Bauko, Artur Gałkowski, M. Harvalík, Juraj Hladký, Mária Imrichová, Ľubor Králik, Andrej Závodný: Slovenská onomastická terminológia
Miroslav Zumrík:
Jazyk slovenských súdnych rozhodnutí

Ústav politických vied SAV:
Kolektív autorov: Výzvy a trendy v súčasnom spoločenskovednom výskume

Ústav štátu a práva SAV:
Kristián Blaškovič: Environmentálna bezpečnosť – klimatické zmeny, ochrana životného prostredia a medzinárodnoprávny rámec
Jozef Vozár:
Adolf Záthurecký

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV:
Tatiana Zachar Podolinská, Katarína Popelková: Story of Cohesion (Edičná rada SAV)

Slavistický ústav Jána Stanislava:
Svetlana Šašerina: Dva rukopisy Štefana Hlinku z Litmanovej na Spiši z 18. storočia (Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae X.)

Centrum vied o umení SAV:
Karol Mišovic: Zdena Gruberová

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV:
Peter Hoťka a kol.:
Historické ruže (3. zväzky)
Ján Kliment, Katarína Vantarová Hegedüšová a kol.: Flóra Národného parku Veľká Fatra (Edičná rada SAV)
Andrej Kormuťák, Martin Galgóci:
Hybrid swarm of Scots pine and dwarf mountain pine in Slovakia
Dominik Roman Letz a kol.: Malá flóra Slovenska. Kľúč na určovanie cievnatých rastlín (Edičná rada SAV)

Filozofický ústav SAV:
Marcel Martinkovič (ed.):
Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia
Tatiana Sedová:
Ľudské práva – medzi teóriou a praxou
Eva Smolková:
Kvalita života z filozofickej perspektívy

Ústav materiálového výskumu SAV:
Ľubomír Medvecký, Ján Danko, Mária Giretová, Lenka Krešáková, Radoslava Štulajterová, Katarína Vdoviaková, Tibor Sopčák:
Biomateriály na báze kalcium fosfátov – vlastnosti, hodnotenie a využitie v lekárskej praxi

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV:
Ivan Lukšík: Intímne vzťahy
Miroslav Popper:
Zmeny v partnerských vzťahoch: Tanec medzi liminalitou a normativitou

Ústav orientalistiky SAV:
Silvester Trnovec (ed.):
Móric Beňovský – dokumenty (vo francúzštine)


Ostatné publikácie:

Milan Augustín: The Codex of Municipal Mining Law of Štiavnica
Radoslava Brhlíková a kol.:
Obraz „iného“ a slovenská politika po roku 1989
Milan Buc: Základná a klinická imunológia (2. prepracované vydanie)
Marína Čarnogurská: Sun C’ – súborné dielo
Andrej Démuth: The Philosophy of Anger
Andrej Démuth, Slávka Démuthová (eds.):
Conceptual and Semantic Analysis of the Qualitative Domains of Aesthetic and Moral Emotions
Slávka Démuthová:
Self-Harming Behaviour in Adolescent Age
Juraj Dolník: Jazyk v dynamike demokracie
Peter Fenďa, Katarína Krajčovičová, Jana Christophoryová, Juraj Litavský: Arachnológia
Dušan Junek:
Desig
Blanka Kudláčová (ed.): Two Sides of the Same Coin (Examples of Free and Unfree Education in Slovakia during the Period of Socialism)
Viera Langerová: Iránsky vizuál. Filmový príbeh
Peter Mičko:
Spolok pre chemickú a hutnú výrobu v dejinách Slovenska
Peter Mikuš, Michal Hanko, Juraj Piešťanský, Mária Bodnár Mikulová, Katarína Maráková, Svetlana Dokupilová: Analytical Chemistry – Instrumental Analysis
Štefánia Moricová a kol.:
Riadenie vo verejnom zdravotníctve 2
Rudolf Petráš:
Produkcia sušiny nadzemnej dendromasy lesných porastov
Jozef Šesták: Diplomat – moje poslania a príbehy
Jana Tomašovičová, Bogumila Suwara: Transhumanism and Posthumanism in the Perspective of Biotechnologies


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.