12.06.2024 - todays name day is Zlatko

PLAMENE LÁSKY /Obraz manželstva a ideál manželky v príležitostnej poézii 16. – 18. storočia
  • website.labels.new

PLAMENE LÁSKY /Obraz manželstva a ideál manželky v príležitostnej poézii 16. – 18. storočia

Number of votes (0)

Braxatoris, Martin - Rišková, Lenka - Vaneková, Oľga

ISBN: 978-80-224-1958-1

Publisher: VEDA SAV
Year of publishing: 2022
Number of pages: 152
Binding: Soft
Format: 160x230mm
Weight: 244 g
Availability: Stocked
E-shop price plus VAT: 12,00
Regular price plus VAT: 16,00 €


Kniha prezentuje výsledky výskumu príležitostných pamiatok staršej slovenskej literatúry, ktoré tematizujú manželstvo a úlohu manželky v ňom. Sústreďuje sa na spôsob literárneho stvárnenia manželského života a role manželky, ako aj na povahu súvisiacich básnických obrazov. Identifikuje ideové posolstvo vybraných pamiatok, ich literárne a myšlienkové východiská, relevantné poetologické charakteristiky a tiež prostriedky, ktoré sa podieľajú na umeleckej pôsobivosti týchto textov. Sondy do príležitostnej produkcie 16. – 18. storočia naznačujú stabilné znaky a premeny literárneho obrazu manželstva a ideálu manželky, ktoré sa situujú i do širších ideovo-spoločenských súvislostí. Okrem literárnohistorického poznania sa tak otvárajú dvere ďalšiemu interdiciplinárnemu uvažovaniu o manželských vzťahoch a postavení manželky v minulosti. Kniha zároveň ukazuje, že príležitostná tvorba predstavovala plnohodnotnú súčasť dobovej literárnej produkcie po stránke jej literárnoestetických kvalít a tiež myšlienkového bohatstva, ktoré je v nej obsiahnuté.

Recenzenti:

PhDr. Marián Kamenčík, PhD.
prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
Mgr. Angela Škovierová, PhD.


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.