15.06.2024 - todays name day is Vít

FREKVENČNÝ SLOVNÍK SLOVENČINY na báze Slovenského národného korpusu

Number of votes (0)

Garabík, R. - Kmeťová, B. - Šimková, M. - Zumrík, M.

ISBN: 978-80-224-1630-6

Publisher: VEDA
Year of publishing: 2017
Number of pages: 562
Binding: Hard
Format: 220x304mm
Weight: 1520 g
Availability: Stocked
E-shop price plus VAT: 20,25
Regular price plus VAT: 27,00 €

Frekvenčný slovník slovenčiny vychádza po takmer 50 rokoch od prvého vydania slovníka tohto typu na Slovensku (Jozef Mistrík: Frekvencia slov v slovenčine. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1969).
Nový frekvenčný slovník zachytáva slovnú zásobu súčasnej slovenčiny, ako sa používala v rozpätí 25 rokov z prelomu 20. a 21. storočia, a je založený na textových a jazykových zdrojoch Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV:
-na korpuse prim-7.0-frk v rozsahu vyše 250 miliónov slovných a iných jednotiek nachádzajúcich sa v textoch z r. 1991 - 2015, ktorých zloženie je vyvážené - umelecký, náučný a publicistický štýl sú zastúpené rovnako jednou tretinou textov;
-na morfologickej databáze - slovníku tvarov Slovenského národného korpusu
Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu
obsahuje takmer 30 000 najfrekventovanejších slov v týchto častiach :

Slovník lem podľa absolútnej frekvencie
Slovník lem podľa priemernej redukovanej frekvencie
Slovník lem podľa abecedy s rozšírenými frekvenčnými údajmi
Frekvenčný zoznam grafických symbolov a číslic
Frekvenčný zoznam grafém
Frekvenčný zoznam grafém stojacich na začiatku slov
Frekvenčný zoznam slovných druhov

Odborní recenzenti:

Doc. Solomija Buk, Ph.D.
Mgr. Michal Křen, Ph.D.


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.