19.05.2024 - todays name day is Gertrúda

Osobnosti slovenskej politiky: Oslobodenie Slovenska a Trianon
  • website.labels.new

Osobnosti slovenskej politiky: Oslobodenie Slovenska a Trianon

Number of votes (0)

Goněc, Vladimír – Pekník, Miroslav a kolektív

ISBN: 978-80-224-1953-6

Publisher: VEDA SAV
Year of publishing: 2022
Number of pages: 368
Binding: Hard
Format: 165x235mm
Weight: 710 g
Availability: Stocked
E-shop price plus VAT: 12,75
Regular price plus VAT: 17,00 €


Predložená monografia je ďalšou zo série odborných a vedeckých prác, ktoré vznikli na pôde Ústavu politických vied SAV v súvislosti s témou Osobnosti slovenskej politiky. Autorský kolektív je zložený z popredných a rešpektovaných odborníkov slovenskej a českej vedeckej a vedecko-pedagogickej komunity, ktorí pôsobia a publikujú vo viacerých vedných odboroch, čím bola zabezpečená komparácia rozličných prístupov a interdisciplinarita interpretácie slovenského a českého politického diskurzu v skúmanej problematike.
Každá generácia historikov by sa mala vysloviť ku kľúčovým otázkam národných dejín, ktoré majú byť zasadené do širšieho medzinárodného kontextu, v našom prípade aspoň do stredoeurópskeho. Príležitosťou k vydaniu ďalšej významnej publikácie Ústavu politických vied SAV v rámci projektu „Osobnosti slovenskej politiky – Dni Milana Hodžu“, bolo sté výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy 4. júna 1920. Je to výročie, ktoré by sa každý rok malo spomenúť už len preto, že podpisom Trianonskej mierovej zmluvy Slovensko v rámci Československa získalo definitívne svoju medzinárodne uznanú južnú hranicu, ktorá zavŕšila úsilie slovenskej politickej elity v spolupráci s českou politickou elitou o medzinárodne potvrdený koniec rakúsko-uhorskej monarchie.Recenzenti publikácie:

Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
Prof. PhDr.Pavol Mešťan, DrSc.
PhDr. Vojtech Čelko


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.