19.06.2024 - todays name day is Alfréd

DLHÁ CESTA OD MONARCHIE K REPUBLIKE/ Zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v Strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. str.
  • website.labels.new

DLHÁ CESTA OD MONARCHIE K REPUBLIKE/ Zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v Strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. str.

Number of votes (0)

Hanula, Matej a kol.

ISBN: 978-80-224-1921-5

Publisher: VEDA SAV
Year of publishing: 2021
Number of pages: 464
Binding: Hard
Format: 170x245mm
Weight: 870 g
Availability: Sold out
E-shop price plus VAT: 18,00
Regular price plus VAT: 24,00 €
Do košíka

Publikácia vychádza pri príležitosti životného jubilea významného slovenského historika Dušana Kováča. Jeho kolegovia a priatelia sa v nej venujú časovému obdobiu od polovice 19. storočia do prvej polovice 20. storočia, teda rokom, ktorým jubilant obetoval vo svojich výskumoch najviac energie. Texty sa dominantne sústreďujú na problém tranzície spoločnosti na Slovensku od monarchie k republike. Zahŕňa širokú škálu problémov súvisiacich s politickými zmenami a modernizáciou vrátane širších spoločenských a hospodárskych premien, ku ktorým na Slovensku dochádzalo od sklonku 19. storočia do roku 1945. Jednotlivé kapitoly si všímajú ich dopady na život spoločnosti na Slovensku a v jeho bezprostrednom okolí a snažia sa odpovedať na otázku, či tradičné historické medzníky, akými sú pre toto obdobie najmä roky 1918 a 1938, priniesli Slovensku skutočne radikálne zmeny, resp. v ktorých oblastiach boli premeny vyvolané spoločenskými zmenami najmarkantnejšie a ktorých sa dotkli iba okrajovo, či vôbec, prípadne boli dôsledkom nielen politických, ale predovšetkým hlbších modernizačných trendov naštartovaných už hlboko v 19. storočí.

Recenzenti:

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
Prof. PaeDr. Ján Danek, CSc.


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.