21.05.2024 - todays name day is Zina

Rasa. Rasová klasifikácia ľudí

Number of votes (0)

Hrabovský, Milan

ISBN: 978-80-224-1642-9

Publisher: VEDA, vydavateľstvo SAV
Year of publishing: 2018
Number of pages: 360
Binding: Soft
Format: B5mm
Weight: 620 g
Availability: Sold out
E-shop price plus VAT: 9,38
Regular price plus VAT: 12,51 €
Do košíka

S istou mierou zveličenia môžeme povedať, že takmer všetky problémy s rasou sa týkajú
dvoch chybne položených otázok: Existujú (ľudské) rasy? A koľko ich je? Treba však
začať inak. Existuje ľudská biologická odlišnosť. Napríklad, nejaká skupina ľudí má
podobné sfarbenie kožného pigmentu, podobný tvar lebky či (geografický) pôvod –
a správna otázka znie: Je možné niektoré podobné biologické znaky, ktoré sú spoločne
zdieľané v rámci danej ľudskej populácie, označiť slovom rasa?
Predkladaná kniha je zavŕšením autorovho takmer desaťročného výskumu. Je úsilím
ukázať, že výskum problematiky rasy by sa mal zamerať na tri hlavné varianty skúmania
„rasy“: 1. skúmanie etymológie slova rasa a následne skúmanie pojmu rasa – skúmanie
významov, aké sa v rôznych historických obdobiach vynorili v mysli ľudí, keď vyslovili
slovo rasa; 2. skúmanie rasových klasifikácií – skúmanie použitia v danom historickom
období, konkrétnych definícií pojmu rasa na zadeľovanie ľudí podľa rasy; 3. skúmanie
rasovej ideológie, ktorá predstavuje ucelený „svetonázor“, opisujúci spoločnosť
výhradne pomocou rasových klasifikácií. Pri skúmaní „rasy“ je teda potrebné vziať do
úvahy tri, nie vždy vzájomne prepojené výskumné otázky: etymológia, klasifikácia,
ideológia.

Síce štúdii i kníh o rasizme je množstvo (nakoniec o tom svedčí aj bibliografia uvedená
autorom M. Hrabovským na konci monografie), ale prácu, ktorá by sa takým podstatným
spôsobom zaoberala problematikou rasizmu v slovenskej vede nepoznám. Dokonca si
dovolím napísať, že vo všeobecnosti, že v slovenskej historickej (i antropologickej)
literatúre nepoznám prácu, ktorá by tak vyčerpávajúcim spôsobom analyzovala nejaký
problém. Skutočne je podľa mňa obdivuhodná šírka jeho výskumu v anglickej,
francúzskej i nemeckej literatúre. Ešte raz zdôrazním, že takýto typ práce v slovenskej
vede jednoducho nepoznám.
Prof. Eduard Nižňanský, KVD FiF UK


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.