24.02.2024 - todays name day is Matej

Používatelia jazyka, jazykovedci a kodifikácia
  • website.labels.new

Používatelia jazyka, jazykovedci a kodifikácia

Number of votes (0)

Jarošová, Alexandra

ISBN: 978-80-224-1985-7

Publisher: VEDA SAV
Year of publishing: 2022
Number of pages: 124
Binding: Soft
Format: 150x210mm
Weight: 184 g
Availability: Stocked
E-shop price plus VAT: 7,50
Regular price plus VAT: 10,00 €


Práca ukazuje Slovník súčasného slovenského jazyka z pohľadu kodifikácie. Pre slovenské spisovnojazykové prostredie, v ktorom tento slovník vzniká (doteraz vyšli štyri zväzky), je príznačné uplatňovanie protichodných kodifikačných postojov ku konceptom používateľ jazyka, norma a spisovnosť. Text čitateľovi priblíži, ako k nim pristupuje autorsko-redaktorský kolektív slovníka aj ako sa dané východiská premietajú do jeho lexikografickej praxe, napr. pri určovaní príslušnosti slov k jednotlivým typom nespisovnej lexiky alebo pri spracúvaní anglicizmov. Priestor dostanú aj postoje používateľov. Čitateľ sa tiež dozvie, akú úlohu pri zisťovaní normy hrá frekvencia jazykových prostriedkov a akú ohľad na ich fungovanie v diferencovaných komunikačných prostrediach. V tejto súvislosti práca nemohla obísť fakt, že eróziu komunikačných noriem vo verejnom prostredí sprevádza akceptácia, až preferencia verbálnej agresie.

Recenzenti:

prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
prof. Mgr. Martin Ološtiak, PhD.


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.