28.11.2023 - todays name day is Henrieta

VODA NAŠA KAŽDODENNÁ

Number of votes (0)

Matulík,Jaroslav

ISBN: 978-80-224-1347-3

Publisher: VEDA
Year of publishing: 2013
Number of pages: 200
Binding: Hard
Format: 165x230mm
Weight: 540 g
Availability: Stocked
E-shop price plus VAT: 9,75
Regular price plus VAT: 13,00 €

Publikácia podčiarkuje nenahraditeľný význam vody v živote na našej Zemi - pre človeka, živočíšstvo, národné hospodárstvo. Zahŕňa všeobecné poznatky o vode, jej formách, fyzikálnych vlastnostiach, činiteľoch ovplyvňujúcich odtok, neprestajnom kolobehu vody v prírode. Informácie sú spracované z globálneho hľadiska - na Zemi, pre Slovensko a v rámci neho detailnejšie podľa zaužívaného členenia na 10 čiastkových povodí (Dolná Morava, Dunaj, Váh, Hron, Ipeľ, Slaná, Bodva, Hornád, Bodrog a Poprad). Autor zvolil systematické spracovanie problematiky s dôrazom na naše najvýznamnejšie rieky, vodné diela (historické a súčasné) a veľké vodné nádrže. Hydrologické hodnotenie povrchového vodného fondu na Slovensku bolo vykonané za pozorovacie obdobie rokov 1931-1980 (päťdesiatročie) z profilov asi 385 vodomerných staníc.Údaje o vodných nádržiach a dielach boli čerpané z ich manipulačných poriadkov a riešených vodohospodárskych štúdií.

Odborní recenzenti publikácie:

Ing. Aleš Svoboda, CSc.
Ing. Vladimír Holčík


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.