19.05.2024 - todays name day is Gertrúda

Súčasnosť nesúčasného /Prieniky slovenskej a maďarskej filozofie v 19. storočí

Number of votes (0)

Mészáros, Ondrej

ISBN: 978-80-224-1627-6

Publisher: VEDA
Year of publishing: 2018
Number of pages: 168
Binding: Soft
Format: 170x240mm
Weight: 290 g
Availability: Stocked
E-shop price plus VAT: 9,38
Regular price plus VAT: 12,51 €

Súčasnosť nesúčasného / Prieniky slovenskej a maďarskej filozofie v 19. storočí

Kniha sa zameriava na styčné body dejín slovenskej a maďarskej filozofie. Ide jednak o charakter recepcie západoeurópskych filozofických vzorov, jednak o spoločenskú podmienenosť filozofickej tvorby, o priestorovú a časovú začlenenosť jednotlivých filozofií v rámci habsburskej monarchie, ako aj o to, či je možný homogénny naratív dejín maďarskej (aj slovenskej) filozofie, teda, či sú to kontinuálne príbehy s jednoznačnou vnútornou koherenciou. Autor dospel k výsledku, že možno vystopovať určité diskurzy, ktoré sa navzájom líšili a vytvárali autonómne naratívy v obidvoch filozofiách, ale nerealizovali sa vždy rovnako a v totožnom historickom čase. Z toho vyplývajú temporálne inkongruencie, majúce vplyv na tieto filozofie.
V druhej časti knihy jednotlivé prípadové štúdie ilustrujú heuristickú funkciu metodologických inštrumentov a predstavujú jezuitský, protestantský aj národný diskurz či friesovskú tradíciu v uhorskej filozofii. Nájdeme tu aj komparáciu odlišnej slovenskej a maďarskej recepcie Heglovej filozofie v rámci dvoch národných diskurzov.

Odborní recenzenti:

Dr. Béla Mester, PhD.
Doc. PhDr. Erika Lalíková, PhD.


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.