15.06.2024 - todays name day is Vít

Príjmové nerovnosti a ich prejavy v regiónoch Slovenska

Number of votes (0)

Michálek, Anton a kol.:

ISBN: 978-80-224-1820-1

Publisher: VEDA SAV
Year of publishing: 2020
Number of pages: 168
Binding: Hard
Format: 175x245mm
Weight: 580 g
Availability: Stocked
E-shop price plus VAT: 15,56
Regular price plus VAT: 20,75 €

Príjem a príjmové nerovnosti, ktoré sú objektom skúmania monografie, sa sústreďujú na jeden z ich významných aspektov, a tým je priestor. Priestorový kontext a aspekty nerovnomerného rozloženia príjmu a dôsledky spôsobené nízkou úrovňou príjmov obyvateľstva v niektorých regiónoch sú vážnymi problémami, ktoré je potrebné skúmať a riešiť. Pri hľadaní riešenia problémov spojených s nízkym príjmom sú potrebné analýzy zvlášť zamerané na skúmanie kauzality a závislostí, ktoré nám dokážu odkryť ich širšie pozadie, rôzne súvislosti a prepojenia. Práve takýto pohľad ponúka predložená monografia, ktorá sa snaží z viacerých uhlov a strán pozerať na vybrané, najzávažnejšie problémy obyvateľov s nízkym príjmom koncentrujúcich sa v určitých regiónoch. V kontexte stredoeurópskeho výskumu monografia predstavu­je prvé komplexnejšie dielo zamerané na problematiku priestorovej dimenzie príjmov a príjmových nerovností a s nimi súvisiacimi problémami obyvateľstva skúmaných regiónov.

Recenzenti publikácie:

Doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
Mgr. Daniel Gerbery, PhD.
Doc. RNDr. František Križan, PhD.


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.