19.06.2024 - todays name day is Alfréd

Peter Konwitschny. Bojovník proti mŕtvej opere
  • website.labels.new

Peter Konwitschny. Bojovník proti mŕtvej opere

Number of votes (0)

Mojžišová, Michaela

ISBN: 978-80-224-1966-6

Publisher: VEDA SAV
Year of publishing: 2022
Number of pages: 125
Binding: Soft
Format: 147x210mm
Weight: 250 g
Availability: Stocked
E-shop price plus VAT: 13,50
Regular price plus VAT: 18,00 €


Celoživotnou, konzekventne napĺňanou umeleckou ambíciou nemeckého operného režiséra Petra Konwitschného (1945) je boj proti iluzívnemu opernému divadlu, ktoré nazýva mŕtvou operou. Vo svojich koncepciách kriticky reflektuje patriarchálne usporiadanie sveta, závislosť modernej civilizácie od matérie, jej povrchný spôsob života a z neho vyplývajúci rozvrat morálnych hodnôt, ktorý sa odráža v deformovaných rodinných či partnerských vzťahoch. Na príklade troch desiatok inscenácií, ktoré režisér naštudoval na európskych javiskách i v Slovenskom národnom divadle, autorka monografie skúma Konwitschného ideové východiská a ich pretavenie do konkrétnych, pre režiséra charakteristických divadelno-výrazových princípov. Komparáciou vybraných inscenácií formuluje tematické okruhy Konwitschného tvorby, ktoré poukazujú na jeho ideový a estetický program. Monografia popri analýze režisérovho rukopisu prispieva aj k poznaniu všeobecných princípov súčasnej opernej réžie.

Recenzenti:

doc. PhDr. Michal Babiak, CSc.
PhDr. Josef Herman, CSc.


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.