15.06.2024 - todays name day is Vít

Produkcia sušiny nadzemnej dendromasy lesných porastov
  • website.labels.new

Produkcia sušiny nadzemnej dendromasy lesných porastov

Number of votes (0)

Petráš, Rudolf

ISBN: 978-80-224-2007-5

Publisher: VEDA SAV
Year of publishing: 2023
Number of pages: 207
Binding: Soft
Format: 170x240mm
Weight: 364 g
Availability: Stocked
E-shop price plus VAT: 11,25
Regular price plus VAT: 15,00 €

Produkcia sušiny nadzemnej dendromasy lesných porastov
V doterajšej, najmä lesníckej praxi sa množstvo dendromasy vyjadruje objemom v m3, ale pre objektívnejšie hodnotenie alebo porovnávanie jej produkcie s rôznorodými, zdanlivo neporovnateľnými ekosystémami je nutné ju vyjadrovať aj hmotnosťou. Štúdia kvantifikuje produkciu lesných porastov hmotnosťou sušiny v tonách pre hrubé drevo s kôrou, bez kôry a celé stromy 12 hospodársky významných drevín, smrek, jedľa, borovica, smrekovec, dub, buk, agát, hrab, breza, jelša a topoľové klony Robusta a I-214. Produkcia sušiny je vyjadrená v klasickej tabuľkovej zostave podľa absolútnych výškových bonít a veku porastov pre porast združený, hlavný, celkovú produkciu a celkový bežný prírastok. Pre porasty smreka, jedľu a borovicu je k dispozícii aj hmotnosť sušiny ihličia a pre buk a dub hmotnosť lístia. Vedecké informácie, obsah a rozsah publikovaných údajov o produkcii sušiny lesných porastov je jedinečný nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Sú vysoko aktuálne a kľúčové pri posudzovaní vplyvu lesa na klimatické zmeny, koncentráciu CO2 v atmosfére a sekvestráciu uhlíka.

Recenzenti:

Ing. Július Oszlányi, CSc.
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.