28.11.2023 - todays name day is Henrieta

PROPEDEUTIKA EPIDEMIOLÓGIE

Number of votes (0)

Rusnák,Martin-Rusnáková,Viera-Príkazský,Vladimír-Kotrbová,Kvetoslava (eds.)

ISBN: 978-80-568-0148-2

Publisher: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trn.univ a VEDY, vydavateľstva SAV
Year of publishing: 2018
Number of pages: 624
Binding: Hard
Format: 170x240mm
Weight: 1130 g
Availability: Stocked
E-shop price plus VAT: 17,93
Regular price plus VAT: 23,91 €

Obyvatelia Českej a Slovenskej republiky dnes žijú podstatne dlhšie a s lepšou kvalitou života, ako to bolo pred niekoľkými dekádami. Predĺženie celkovej dĺžky života, ktoré súvisí so zmenou životného štýlu, so zmenou prostredia, prístupom k zdravotným službám a mnohým iným faktorom však nesprevádza až taký nárast rokov života v zdraví, ako by sme si priali. Hľadanie príčin tohto stavu potvrdzuje, že zdravie je výsledkom pôsobenia súboru faktorov, ktoré sa týkajú všetkých súčastí spoločnosti. Zdravie verejnosti v ostatnej dekáde prekročilo hranice klasickej hygieny a epidemiológie a stalo sa integrálnou súčasťou mnohých oblastí klinickej medicíny, riadenia zdravotníckych systémov a celého komplexu profesií, ktoré túto oblasť riešia. Epidemiológia ako základ poznania a riešenia problémov zdravia populácie sa tiež súbežne rozvinula. Sledujeme jej vplyv v oblastiach, ktoré donedávna boli výhradnou doménou klinickej medicíny. Ako príklad môžu slúžiť guidelines na diagnostiku a liečbu ochorení, založené na vedeckom poznaní, alebo procesy riadenia kvality poskytovanej zdravotníckej starostlivosti. Všetky nevyhnutne vyžadujú dobrú znalosť postupov epidemiológie a schopnosť správne interpretovať jej výsledky. Ľudská bytosť ako biologická entita sa správa pravdepodobnostne a deterministické vzťahy sú skôr výnimkou. Preto správna interpretácia výsledkov štúdií a ich uplatňovanie v praxi vyžaduje brať do úvahy vždy prítomné skreslenia (bias) a zavádzajúce faktory (confouding).

Zdravie nie je obmedzené hranicami a práve globálne aspekty zdravia verejnosti dnes do veľkej miery určujú jeho stav. Poznanie širších súvislostí zdravia spolu s faktormi rizika vytvára základ mnohých úspešných zásahov. Informačné technológie potom poskytujú nástroje na mapovanie vývoja situácie alebo na rýchle varovanie pred ohrozením. Aj tu je na mieste opatrnosť založená na kritickom poznaní pri spracovaní návalu informácií.

Kolektív autorov sa pokúsil poskytnúť širší obraz toho, čo sa dnes ponúka vo svete z metód epidemiológie. Je na čitateľovi, čo si zo širokej ponuky vyberie a najmä použije v praxi. Autori sú presvedčení, že každý si tam nájde niečo, čo ho inšpiruje a pomôže lepšie plniť pracovné ciele. Zároveň očakávajú, že táto publikácia bude príspevkom k nepretržitému zlepšovaniu zdravia obyvateľov Slovenska a Čiech.

Odborní recenzenti:

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD.
prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.
doc. MUDr. Alena Petráková, CSc.


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.