24.02.2024 - todays name day is Matej

Rastlinné spoločenstvá Slovenska 6. Vegetácia lesov a krovín
  • website.labels.new

Rastlinné spoločenstvá Slovenska 6. Vegetácia lesov a krovín

Number of votes (1)

Valachovič, Milan - Kliment, Ján - Hegedüšová Vantarová, Katarína

ISBN: 978-80-224-1917-8

Publisher: VEDA SAV
Year of publishing: 2021
Number of pages: 768
Binding: Hard
Format: 170x240mm
Weight: 1860 g
Availability: Sold out
E-shop price plus VAT: 16,50
Regular price plus VAT: 22,00 €
Do košíka

Vegetácia Slovenska: Rastlinné spoločenstvá Slovenska – 6. Vegetácia lesov a krovín
Šiesty, záverečný zväzok edície Rastlinné spoločenstvá Slovenska prináša prehľad všetkých typov lesov a krovín. Kniha obsahuje charakteristiky 14 tried a 128 asociácií a spoločenstiev. Pestrá a bohatá variabilita spoločenstiev lesov a krovín na Slovensku je výsledkom rôznorodosti geologických, geografických a ekologických podmienok nášho územia a dokladom histórie vývoja krajiny a dlhodobého hospodárenia v nej. Postupne sú predstavené vegetačné typy, ktoré sa viažu na polohy ovplyvnené povrchovou, ako aj podzemnou vodou (Alnetea glutinosae, Franguletea, Alno glutinosae-Populetea albae, Salicetea purpureae), prirodzené aj náhradné kroviny (Crataego-Prunetea),lesy tvorené prevažne nepôvodnými drevinami (Robinietea pseudacaciae), lesy dubového vegetačného stupňa (triedy Quercetea pubescentis a Quercetea robori-petraeae) a na ne výškovo aj edaficky nadväzujúce listnaté a zmiešané lesy bukového stupňa (Carpino-Fagetea sylvaticae). Lesy s prevahou ihličnanov sú spracované v triedach Dicrano-Pinetea, Erico-Pinetea, Vaccinio-Piceetea a Vaccinio uliginosae-Pinetea sylvestris. Zväzok je zavŕšený vegetáciou stupňa kosodreviny (Roso pendulinae-Pinetea mugo).

Recenzenti:

Prof. Dr. Ladislav Mucina, PhD.
Prof. Dr. Milan Chytrý, PhD.


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.