21.05.2024 - todays name day is Zina

Akademický svet a jeho súčasné problémy
  • website.labels.new

Akademický svet a jeho súčasné problémy

Number of votes (0)

Višňovský, Emil

ISBN: 978-80-224-1965-9

Publisher: VEDA SAV
Year of publishing: 2022
Number of pages: 187
Binding: Soft
Format: 147x210mm
Weight: 254 g
Availability: Stocked
E-shop price plus VAT: 14,62
Regular price plus VAT: 19,49 €

Višňovský, Emil
Akademický svet a jeho súčasné problémy
Monografia sa zaoberá problémami súčasného rozvinutého akademického sveta. Autor charakterizuje vzťahy spoločnosti (štátu, politiky, biznisu, médií) a akademických inštitúcií, venuje sa premenám a transformáciám, ku ktorým dochádza po roku 1945 a ktoré vyúsťujú do krízových fenoménov súčasného neoliberálneho akademického kapitalizmu. Nevyhýba sa diskutovaným problémom kvality, akreditácie, evaluácie, performativity, akontability atď., ktoré zastrešuje kritikou inštrumentalizácie akademického sveta. Práca má postdisciplinárny charakter, jej jadro tvorí filozofická reflexia. Autorove analýzy sú založené na jeho dlhoročnej akademickej skúsenosti, ako aj na štúdiu bohatej zahraničnej literatúry. Ide o prácu, aká v našom prostredí chýba, hoci jej potreba a aktuálnosť dávno dozreli. Je určená širokej kultúrnej verejnosti, ktorá má záujem o to, čo sa deje v akademickom svete (na univerzitách a v akadémii vied), ale takisto akademickým pracovníkom, ktorí majú záujem o pochopenie toho, čo sa deje v tomto svete s nimi samými.

Recenzenti :

Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c. mult
prof. PhDr. František Novosád, CSc.


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.