21.05.2024 - todays name day is Zina

Štátne symboly Československa a Slovenska v rokoch 1918 – 1993
  • website.labels.new

Štátne symboly Československa a Slovenska v rokoch 1918 – 1993

Number of votes (0)

Vrtel, Ladislav

ISBN: 978-80-224-1962-8

Publisher: VEDA SAV
Year of publishing: 2022
Number of pages: 496
Binding: Hard
Format: 175x240mm
Weight: 1140 g
Availability: Stocked
E-shop price plus VAT: 29,25
Regular price plus VAT: 39,00 €


V poradí tretia autorova kniha, nadväzujúca na prácu Slovenský znak – jeho pôvod a vývoj do roku 1918, ktorá vyšla vo vydavateľstve VEDA v roku 2021, sa venuje osudom štátnej symboliky v búrlivom 20. storočí. Približuje činnosť pražskej heraldickej komisie pôsobiacej v rokoch 1918 – 1920, ktorá mala navrhnúť symboliku mladého Československa, ako aj diskusie o štátnom znaku a vlajke, v ktorých sa napokon odzrkadlila čechoslovakistická štátno-politická koncepcia. Podobne približuje prácu heraldických komisií aj v nasledujúcich zlomových obdobiach našich dejín – v rokoch 1938, 1939, 1945. Vo všetkých prípadoch slovom aj obrazom približuje politické motívy jednotlivých návrhov štátnej symboliky a napokon ich uzákonenú podobu.
Pripomína rovnocenné používanie československej a slovenskej symboliky v protifašistickom odboji na Slovensku, ale tiež sklamanie z nedosiahnutia povojnového národného vyrovnania sa Slovákov a Čechov. To bolo vyjadrené neakceptovaním návrhu symetrického znaku a pokračovaním čechoslovakistickej symboliky. Zavŕšené bolo v roku 1960 prijatím ústavy Československej socialistickej republiky a „zrušením“ slovenského znaku v štátnej symbolike. Kniha osvetľuje nádeje na skutočnú federáciu republiky v roku 1968 a v tejto súvislosti aj návrhy na symetrický česko-slovenský štátny znak, ktoré však normalizácia zmrazila na ďalších dvadsať rokov.
Posledná kapitola je venovaná obdobiu po Nežnej revolúcii, diskusiám o forme česko-slovenskej federácie, o jej názve a jej symbolike. Ladislav Vrtel ako jeden z hlavných aktérov heraldických diskusií, člen federálnej aj slovenskej komisie pre štátnu symboliku a spoluautor štátnych symbolov Slovenskej republiky, ako aj Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v roku 1990, podrobne a na základe zachovaných prameňov približuje vtedajšie diskusie na túto tému, ktoré prebiehali na odbornej, ale aj celospoločenskej úrovni.
Kritický text a obrazová dokumentácia sa v knihe vhodne dopĺňajú a pútavým spôsobom uvádzajú čitateľa do zákulisia tvorby štátnych symbolov v jednotlivých prelomových obdobiach.
Kniha čitateľa presvedčí o mimoriadnom význame, ktorý sa vždy pripisoval štátnej symbolike. Parafrázujúc slová anglického heraldika Anthonyho Wagnera možno povedať, že vývoj štátneho znaku je stenografickým záznamom histórie štátu. Možno však dodať, že štátna symbolika politickú situáciu nielen zrkadlila, ale často bola aj aktívnym činiteľom spoločenského diania.

Recenzenti:

prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.
PhDr. Karel Müller


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.