12.06.2024 - meniny má Zlatko

ĽUDOVÍT NOVÁK. Súborné dielo III. (1936 - 1967)
  • website.labels.new

ĽUDOVÍT NOVÁK. Súborné dielo III. (1936 - 1967)

Počet hlasov (0)

Behýlová, Júlia

ISBN: 978-80-224-1961-1

Vydavateľstvo: VEDA SAV
Rok vydania: 2022
Počet strán: 576
Väzba: Mäkká
Formát: 147x210mm
Hmotnosť: 724 g
Dostupnosť: Na sklade
E-shop cena s DPH: 15,00
Bežná cena s DPH: 20,00 €

Tretí zväzok súborného diela Ľ. Nováka mapuje jeho vedeckú a popularizačnú činnosť v rokoch 1936 – 1967. Príspevky boli pôvodne publikované vo forme časopiseckých a zborníkových statí v rozličných jazykoch a na rozličných miestach. Tematický okruh prác Ľ. Nováka má široký záber od nárečovej problematiky a vývinu spisovného jazyka cez vnútorné dejiny slovenčiny a riešenie hláskoslovných zmien, od fonologickej interpretácie slovenčiny a jej ortoepických noriem, od konfrontačnolingvistických, areálovolingvistických a jazykovotypologických úvah po problematiku organizácie vedeckého života na Slovensku a pod. Úctyhodný je i žánrový okruh prác: od odborných článkov a zásadných štúdií, ktorými utváral novú metalingvistickú paradigmu v modernej slovenskej jazykovede po recenzie, referáty a glosy. S odstupom času opakovane zisťujeme jeho výnimočnú jazykovednú inteligenciu a publikačnú aktivitu. V tomto zväzku nájde čitateľ príspevky ako napr. Základná jednotka gramatického systému a jazyková typologia; L’harmonie vocalique et les alternances consonantiques dans les langues ouralo-altaïques, surtout finno-ougriennes; Notes synchroniques et diachroniques; Spisovná slovenčina a ústava Československej republiky; Spisovná slovenčina a školstvo v ČSR; Tézy k diskusii o reforme slovenského pravopisu; Reforma slovenského pravopisu v duchu Štúrovom; Návrat k štúrovskému pravopisu; Slovenské ô a ä v písme a vo výslovnosti; K diskusii o pravopisnej reforme; Slovenčina s hľadiska sociálneho; Organizačné problémy vedeckého života; Ľudovít Štúr ako jazykovedec; K reforme slovenského pravopisu; K patologii slovenského nacionalizmu?; K vědeckým základům slovenského nacionalismu; Práva slovenčiny v našom rozhlase; Slovenské a podkarpatoruské nárečia vo svetle europskej fonologickej geografie; Neznáme nemecké vplyvy na západoslovanský, východoslovanský a maďarský konsonantizmus; Le rapport mutuel des formes du nominatif des pronoms personnels dans les langues slaves a ďalšie texty, ktoré zásadne formovali moderné jazykové myslenie na Slovensku. Všetky príspevky sa uvádzajú chronologicky zoradené v pôvodnej, autentickej podobe len s nevyhnutnými editorskými zásahmi. Vydanie súborného jazykovedného diela Ľ. Nováka, priekopníka modernej slovakistiky a slovenskej jazykovedy vôbec, bude mať bezpochyby veľký význam pre lingvistickú, ale aj širšiu verejnosť dnes i v budúcnosti.

Recenzenti:

prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc.
prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.


Náš eshop používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.
Viac informácií